Архивистичка обрада дела архивске грађе ЈИМ-а (Ротшилд Фондација), 2018 - 2021